หอประวัติ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

หอประวัติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
POH TECK TUNG FOUNDATION HISTORICAL HALL

หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2437  ที่มีชาวจีนโพ้นทะเลผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ที่จะมาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทย และความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ไต้ฮง  มาจนถึงการก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย            

หอประวัติแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมเรื่องราวความดีที่ไม่มีสิ้นสุด ที่พร้อมจะส่งต่อให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆไป  ให้มีศรัทธาในการสานต่อความดี เป็นจิตอาสาที่มีใจเป็นสาธารณกุศล โดยแบ่งห้องจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 7 ห้อง

หอประวัติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
POH TECK TUNG FOUNDATION HISTORICAL HALL

หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2437  ที่มีชาวจีนโพ้นทะเลผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ที่จะมาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทย และความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ไต้ฮง  มาจนถึงการก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย            

หอประวัติแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมเรื่องราวความดีที่ไม่มีสิ้นสุด ที่พร้อมจะส่งต่อให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆไป  ให้มีศรัทธาในการสานต่อความดี เป็นจิตอาสาที่มีใจเป็นสาธารณกุศล โดยแบ่งห้องจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 7 ห้อง

ส่วนการจัดแสดงหอประวัติ

ห้องที่ 1 นำศรัทธาข้ามสมุทร :

ชมภาพยนตร์ที่จำลองเหตุการณ์ในอดีตของชาวจีนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังประเทศไทย และการอัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮงมายังประเทศไทยของนายเบ๊ ยุ่น

ห้องที่ 2 พลังศรัทธาไต้ฮงกง : 

ชมนิทรรศการบอกเล่าประวัติ  ปณิธาน และกิจวัตรกุศล ของหลวงปู่ไต้ฮง ผ่านภาพวาดบนผืนผ้าใบ และเทคโนโลยีโฮโลแกรม

ห้องที่ 3 สู่จุดเริ่มและรากฐาน : 

ชมเรื่องราวความเป็นมาของมูลนิธิฯตั้งแต่ยุคแรก ที่เริ่มต้นจากการกำเนิดของคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนพัฒนามาเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การช่วยเหลือชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  การเก็บศพไร้ญาติ และอื่นๆ

ห้องที่ 4 ความดี ร่วมใจ ฝ่าภัยสงคราม : 

ภารกิจของป่อเต็กตึ๊งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้ช่วยเหลือสังคม ทั้งการเก็บซากศพ ตั้งโรงทาน และการก่อตั้งสถานผดุงครรภ์

ห้องที่ 5 เติบโต สนองคุณ : 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในยุคปัจจุบัน และหน่วยงานในเครือ การดำเนินงานที่ยึดมั่นในการสนองคุณราชวงศ์จักรีและผืนแผ่นดินไทย

ห้องที่ 6 อาสา จิตกุศล : 

ชมงานบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  รถพยาบาลจำลอง การสาธิตการทำ CPR   และข้อมูลสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ห้องที่ 7 เสียง สนองคุณ : 

ชมเรื่องราวของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร  Showcase และ Hall of Fame  เครื่องแบบบอกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต อาสาสมัคร  และประติมากรรมเสียง

ที่อยู่

“หอประวัติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 0-2225-0020 ต่อ 215

อีเมล์ : pohtecktung@gmail.com

เวลาทำการ

จ – ศ : 8.00 น. – 16.00 น.

ส – อ : 10.00 น. – 15.00 น.